HEM   VÅR TRO   KALENDARIUM   LITURGI   MEDIA   POSTILLA   FÖRSAMLINGSRÅD   KONTAKT  
 

NKK Norge
NKK Tyskland
NKK Frankrike
PNCC USA
PNCC Italien
PNCC Kanada
PNCC Polen
Union of Scranton
Vatikanen
Ekumeniska Patriarkatet
S:t Nikolaus Koinonia
Communitatis Sacra InsulaHans Excellens, biskopen Roald Nikolai Flemestad (NKK)


Hans Nåd, ärkebiskopen Anthony A. Mikovsky (PNCC)

 

  VI ÄR...

    - en sakramental, episkopal och apostolisk kyrka, i den odelade Kyrkans tro
    - nordisk-ortodoxa katoliker av västlig rit och tradition
    - katolska, men mer nordiska än romerska
    - ortodoxa, men mer västliga än östliga
    - evangeliska, men inte protestantiska
    - karismatiska, men inte pentekostala

  VI BEKÄNNER...

    - fornkyrkans samtliga sju ekumeniska koncilier
    - de traditionella sýmbola; Nicaenum, Apostólicum och Athanasiánum

  VI FÖRVALTAR...

    - samtliga av Kyrkans sju, traditionella sakrament
    - samtliga av Kyrkans traditionella minores- och majoresvigningar

  VI VILL...

    - leva det kristna livet i kärlek för Kyrkans både östliga och västliga arv
    - bevara den nordiska och evangeliska traditionen i vårt andliga liv
    - värna vår psalm- och hymnskatt, tidegärds- och själavårdstradition
    - representera den ursprungliga, ortodoxa, katolska tron i Sverige
    - stå fasta i samma tro som en gång kristnade vårt land

  VI ERBJUDER...

    - en varm och välkomnande församlingsgemenskap
    - en plats för andlig växt och fördjupning
    - en möjlighet att "andas med kristenhetens båda lungor"


 

 


Visa större karta

 

Lämna önskemål om förbönsämnen >>

 
  HEM | VÅR TRO | KALENDARIUM | LITURGI | MEDIA | POSTILLA | BLOGG | KONTAKT  
 
  GUDSMODERNS BESKYDDS MISSION
NORDISK-KATOLSKA KYRKAN | MAJORSGATAN 5-7 | STOCKHOLM
info@nordiskkatolsk.se | BANKGIRO: 761-9109